Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

1        2        3        4        5        6

zcela

souhlasím

Vaše třída

Název předmětu

Z následující nabídky vyberte svou třídu a předmět, který budete hodnotit.
Na jednotlivé otázky zvolte odpovědi tak, jak nejvíce odpovídají Vašemu postoji.

zcela

nesouhlasím

Souhlasíte s následujícím tvrzením?

Přístup vyučujícího je vstřícný, přátelský, pozitivní.

Výuka v předmětu je pestrá a rozmanitá,  zajímavá, zábavná.

Hodnocení výuky studenty

V tomto předmětu vyvíjím maximální snahu.

Učivo předmětu je velice obsáhlé, náročné, těžké.